Badania lekarskie dla kierowców

Obowiązujące od 20 lipca 2014 roku rozporządzenie ministra zdrowia określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Akt normatywny wprowadza stałą opłatę za przeprowadzanie powyższych badań, która wynosi 200 zł.

W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Przyszły kierowca wykona wszystkie niezbędne badania, które są konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych. Badania kierowców w NZOZ Batory w Krakowie przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do tego typu badań specjalistycznych, które wydane zostały przez wojewodę mazowieckiego.

Oferta NZOZ Batory przeznaczona jest dla:

  • kandydatów na kierowców i kierowców do kategorii A, B, A1, A2, AM, B1, B+E, T, C, D C+E, D+E,
  • kierowców starających się ponownie o kategorie A, B, A1, A2, AM, B1, B+E, T,
  • mających czasowe ograniczenia w prawie jazdy wynikające ze stanu zdrowia (wada wzroku lub cukrzyca).

Na badania należy zabrać:

  • dowód tożsamości z numerem PESEL,
  • okulary w przypadku wady wzroku,
  • w przypadku cukrzycy i padaczki – zaświadczenie od lekarza prowadzącego

Jeżeli potrzebujesz wykonać takie badanie i zależy Ci na szybkim terminie, NZOZ Batory jest właściwym miejscem.

Cennik badań lekarskich dla kierowców